White Sound Gong

forberedelser til gongspill på yogafestival
Gongmeditasjon
Varer i to og en halv time.
Først gjør man yoga i lag. Så legger man seg ned i en hvilestilling og dekker seg til så man holder seg varm. Under hvilen spilles gongen hvor lyden bygges opp til White Sound.
Passer ikke for gravide
Goŋŋameditašuvdna
Bistá guokte ja bealle tiimma.
Vuos yogastallat ovttats. Dan maŋŋá velledat vuoiŋŋastit ja govččat iežat ránuin amat galbmot. Dan botta go vuoiŋŋastat čuojahuvvo goŋŋa ja jietna bajiduvvo White Soundan.
Ii heive áhpehis olbmuide.
Gonghvile
Varer i en og en halv time.
Ofte er yoga- og meditasjonsdelen kortere enn vanlig. Under gonghvilen spilles en mykere variant av gongen. Denne delen varer opp mot 20 minutter. Passer alle.
Goŋŋavuoiŋŋasteapmi
Bistá beannot tiimma. Dávjá lea yoga- ja meditašuvdnaoassi oaneduvvon. Goŋŋavuoiŋŋasteames čuojahuvvo goŋŋa litnásat láhkai. Dát bistá sullii 20 minuvtta. Heive buohkaide.

Gongen går inn i kjernen av oss og påvirker oss på cellenivået. Man blir ristet på plass av dens vibrasjoner. Gongen er et ekko av den opprinnelige lyden som ble til ved universets begynnelse. Vibrasjonene fører deltakeren inn i dyp hvile og kan påvirke en både mentalt og fysisk.

Goŋŋa jienat dávistit gitta olbmo siskkimuš oasiide – ceallaide. Olmmoš dego savdnjojuvvo sadjái. Vaikko goŋŋa čuodjá jitnosit, de vuoiŋŋastahttá čiekŋalit ja sáhttá váikkuhit sihke silolaččat ja rumašlaččat. Goŋŋa lea sivdnádusa jiena skádja, dan jiena mii gullui go universa riegádii

Under en gongkveld gjør man først yoga i lag - strekker og tøyer godt ut. Så gjør man et yogasett som grunner. Deretter legger du deg ned på yogamatta i en stilling som er behagelig for deg. Under hvilen spilles gongen og du ligger bare og tar imot.

 

Goŋŋaeahkedis yogastallat vuos ovttas – vanahallat bures ja de nanushattit iežamet yogain. Dan maŋŋá velledat vuoiŋŋastit, govččat iežat ja dušše válddát vuostá dan botta go goŋŋa čuodjá.

 

Gongspiller - goŋŋačuojaheaddji Berit Nystad, kundaliniyogalærer 1&2, gongspiller, Sat Nam Rasayan uttøver.

Red gong.jpg

"The gong creates the sound, which projects you out of your realm to Infinity, provided you know how to play it." Yogi Bhajan

Vibrasjonene gongen lager er spesielle. Hjernen vår kan ikke forutse disse lydene, og sinnet vårt kapitulerer. Denne overgivelsen gjør at du kan gå inn i en dyp, indre stillhet. Vibrasjonene når hele kroppen, alle cellene. 

Før en gongmeditasjon gjør man alltid grunnende kundaliniyoga øvelser først. Deretter legger du deg ned på matta for en lengre hvile. Under denne hvilen føres du inn i meditasjonen mens gongen spilles. Gongmeditasjonen varer vanligvis rundt en halv time.

 

Lyden bygges opp som en pyramide hvor den på toppen kommer opp i White Sound. Denne oppbyggingen kan føre sinnet inn i en dyp meditativ tilstand. Derfor kalles også gongen for det sterkeste shamanistiske instrumentet som brukes i yoga.

Kunnskapen om gongspill ble gitt direkte av den siste gongmesteren Yogi Bhajan til Nanak Dev Singh.  Nanak Dev Singh fortsatte å lære bort det han selv hadde lært - helt til sin død i 2015. En av dem som fikk lære av ham var Ada Namani. Hun har tatt opp arven etter Nanak Dev Singh og fortsetter nå med å undervise nye gongspillere.

Å kunne spille gong krever disiplin og trening. En gongmeditasjon utfordrer ikke bare tilhørerne, men krever sitt av den som spiller.

Miyamoto Musashi, en av Japans største sverdmestere uttrykte det slik:  

"A great art will take 1000 days to learn and 10 000 days to master if you practice day and night”. 

Effekten av gong kan være:

  • Styrker det parasympatiske nervesystemet

  • Kan hjelpe mot nakkesmerter, hodepine, menstrasjonssmerter, muskelsmerter

  • Fører en inn i en dyp hvile

  • Reduserer stress og angst

  • Stimulerer kjertelsystemet

  • Stimulerer sirkulasjonen

  • Styrker auraen

  • Åpner opp chakraene

  • Renser underbevisstheten for negative tankemønstre

THE GONG SPIRIT SONG

"The Gong is the spirit song.

It is the primal whisper of the soul.

It's sounds is the echo of the Original Word that created the world, the sound within all sounds.

Listen with outer and inner ears.

Feel its pulsations and let the millions of vibrations dance and flow through your senses.

You will become fearless, relaxed and awakened.

 

The ancients sought this experience on the tops of mountains and at the sacred places.

The voice of God would thunder in, spectacular strokes of lightning.

The clap of thunder - Bang! Shatter! Roll! Echo! - stopped all thought, stripped away pretense, shook loose the deepest fears, and rejuvenated the nervous system.

It created strength, peace and healing.

The Gong is that sound. It is the flash of inner light.

The mallet is the will of the infinite, the gong, the creation, and the sound is the spirit song, the heartbeat of the soul."

 

Yogi Bhajan, Master of Kundalini Yoga

© Copyright