Utdypning - čiekŋut

Mandager - vuosárggaid
3.9. - 19.11. 
kl 18:30 - 20:30
12 x                 1800 kr          * kr 1600    
8 x                   1400  kr         * kr 1250     
Drop-in - samme pris for alle     200 kr 
Vipps máksin/betaling til telefonnummer 95 42 95 18
Eller/dahje konto.            
* 10 % rabatt for studenter med studielån, pensjonister og arbeidsledige.

​* 10 % vuoládus studeanttaide main lea studieloatna, penšunisttaide ja bargguhemiide.

Yoga er et verktøy å jobbe med seg selv med. Øvelsene og meditasjonene i kundaliniyoga påvirker hele systemet, både rent fysisk og mentalt. 

 

Mandagsyogaen passer deg som har gjort noe yoga før, som allerede har et fundament. Dette fundamentet kan du også bygge opp ved å delta på tirsdagsyogaen i tillegg.

Yogas barggat iežainat. Vuosárggaid mannat čiekŋalassii. Hárjehallamat ja meditašuvnnat váikkuhut olles systemii, sihke rumašlaččat ja mentálalaččat.

Vuosáryoga heive dutnje gii ovdal leat yogastallan, gii leat bargan iežat vuođuin. Dán vuođu sáhtát maiddái hukset searvvadettiin maŋŋebáryogai - geahča vuollelis.

 

Åpne opp - luvve

Tirsdager - maŋŋebárggaid
11.9. - 13.11. 
kl 18:30 - 20:30
10 x                 1500 kr          * kr 1350    
7 x                   1225  kr         * kr 1100   
Drop-in - samme pris for alle     200 kr 
Vipps máksin/betaling til telefonnummer 95 42 95 18
Eller/dahje konto. 
 
* 10 % rabatt for studenter med studielån, pensjonister og arbeidsledige.

​* 10 % vuoládus studeanttaide main lea studieloatna, penšunisttaide ja bargguhemiide.

Hva er vel bedre enn en skikkelig yogisk uttøyning, hvor pusten og øvelsene jobber sammen. Her bygger vi opp fundamentet, samtidig som vi løser opp stive muskler og ledd.

Passer for nybegynnere og anbefales for alle. Perfekt å kombinere mandager og tirsdager. 

Mii vel buoret go albma vanahallan gos vuoigŋan ja lihkastagat doibmet ovttas. Vuosárggaid hukset vuođu, rahpat ja luvvet čavga suonaid ja dehkiid.

Heive erenoamáš bures easkkaálgiide - ja buohkaide. Heive bures searvat goappašiidda.

Begge dagene - goappašiid beivviid

3.9. - 19.11. 
kl 18:30 - 20:30
kr 2800 kr             * kr 2500
Vipps máksin/betaling til telefonnummer 95 42 95 18
Eller/dahje konto. 
 
* 10 % rabatt for studenter med studielån og pensjonister.

​* 10 % vuoládus studeanttaide main lea studieloatna ja penšunisttaide.

Meld deg på - dieđit

Supert! Meldingen er mottatt. Giitu!

Yogalokalet - Yogalatnja

Fitnodatgeaidnu 35, Kárášjohka - Karasjok, inngang mot biblioteket/olgouksa lea nuorttas, bibliotehka guvlui.

Betaling - máksin 

Vipps til Berit Nystad, telefon 95 42 95 18 eller konto 1203.07.30230

Vippse telefunnummarii 95 42 95 18, dahje kontoi 1203.07.30230

 

Hjertelig velkommen til yoga

Bures boahtin yogai