Dávgi-red.JPG
Kraft og ro 

Yoga er et verktøy der man jobber med seg selv. Øvelsene og meditasjonene i kundaliniyoga påvirker hele systemet, både fysisk, mentalt og sjelelig. 

Denne yogaen på mandager er for alle, også deg som aldri har gjort yoga før. Det blir mye strekk og tøy. Det blir øvelser som styrker deg på mange plan, i tillegg fokuserer på den livsviktige og tranformerende pusten - enten som del av yogaøvelsene eller som del av meditasjonen. I en kundaliniyogaøkt er det alltid meditasjon.

Mandager 
10.1.-4.4.
kl 18:30-20:30
13 x kr 1950      
10 x kr 1700
Drop-in kr 200   
10 % rabatt for studenter
Sted: Fitnodatgeaidnu 35, Kárášjohka. Midt i sentrum. I samme bygning som apoteket, men inngang gjennom den bortre døra.
Påmelding på sms til Berit: 95 42 95 18
Messenger 
berit@davviyoga.no
Betales med vipps, til konto eller kontant.
-
Davvi Yoga følger gjeldende covid-19 bestemmelser.
-
Álššaiduvvat ja ráfut 

Yogas bargat iežaideametguin. Hárjehallamat ja meditašuvnnat váikkuhut olles systemii, sihke rumašlaččat ja mentálalaččat.

Vuosár-yoga heive buohkaide, maiddái dutnje gii ovdal it leat yogastallan. Vanahallat ollu lassin hárjehusaide mat nanusmahttet du. Vuoigŋama fápmu lea rievdadit olbmo nu ahte bidjat ollu áiggi vuoigŋat ieš guđet ge láhkai, jogo sierra yogahárjehussan dahje oassin meditašuvnnas. 

 

Kundaliniyogaboddui gullá álo meditašuvdna ja vuoiŋŋasteapmi.

Vuosárggaid

10.1.-4.4.

Tii 19.00-20.30

13 x kr 1950      
10 x kr 1700
Drop-in kr 200  

10 % vuoládus studeanttaide 

Gos: Fitnodatgeaidnu 35, Kárášjohka.

Guovdu márkana, seamma visttis go apotehka, muhto doppit uksaráiggi sisa.

Dieđit teakstadieđu bokte Birehii: 95 42 95 18

Messenger

berit@davviyoga.no

Mávsse vippsain, kontoi dahje buhtes ruhtan.

-

Davvi Yoga čuovvu covid-19 njuolggadusaid mat ležžet guđe ge áigái.

-

Hjertelig velkommen!

Váimmolaččat bures boahtin!