Hva er kundaliniyoga?   

Yogaundervisning for kundaliniyogalærere

Yoga for bevissthet

Man kan ikke forbli sitt gamle jeg når man gjør kundaliniyoga. Kundaliniyogaens natur er å vekke bevisstheten i en, det å få fram i lyset de selvpålagte begrensningene. Den hjelper oss å slutte å tenke i tillærte baner og hjelper oss til å utvikle vårt intuitive sinn. Et av formålene for en kundaliniyogautøver er å kunne leve etter sin intuisjon. 

Kundaliniyoga er yoga for transformasjon, forandring. Kriyaene er en serie med spesifikke yogaøvelser som jobber mer med å generere energi enn å fokusere på fysikken i øvelsene. Øvelsene omorganiserer energien og setter en inn i en bestemt energisk tilstand - fortrinnsvis i en høyere tilstand av bevistthet. 

Kriyane jobber med å styrke nervesystemet i oss, de balanserer kjertelsystemet, renser blodet og stiller sinnet. Pusteteknikkene som brukes er så sterke at de skreller av lagene som omringer bevisstheten vår.

Å gjøre kundaliniyoga er en reise, en oppdagelse i en. Øvelsene og meditasjonen kan være lette å gjøre én dag, neste dag kan de oppleves som en reell kamp. 

 

Egoets natur er å søke glede og komfort. Det skal en del viljestyrke til å begynne å løse opp grepet som egoet har på bevisstheten. Men man trenger denne viljestyrken i arbeidet med å få tilgang til den man egentlig er, til å lage en sterk forbindelse til sjelen og dermed også fatte sjelens oppgave og virke på planeten vi lever på.

Til hjelp i forandringen anbefales man å gjøre øvelsene og mantraene et visst antall dager: 

40 dager: Hver dag uten stans. Dette vil løse opp de negative vanene eller mønstrene i deg som som hindrer deg i å ekspandere slik kriyaen og mantraen gir deg mulighet til.

90 dager: Hver dag uten stans. Kriyaen eller mantraen vil bringe fram et nytt mønster i din bevissthet og underbevissthet. Dette vil forandre deg på et dypt plan.

120 dager: Hver dag uten stans. Dette vil befeste den nye vanen eller mønsteret av bevissthet som er bygd opp av kriyaen eller mantraen. De positive effektene av kriyaen blir integrert i psyken din for alltid.

1000 dager: Hver dag uten stans i omtrent 2 år og 9 måneder. Det vil gi deg mulighet til å mestre dine nye bevissthetsvaner som kriyaen og mantraen sa som effekt. Uansett hvilken utfordring du vil møte, så kan du lete fram dette nye til hjelp i hverdagen din.

Et mønster eller vane er en kjede i underbevisstheten mellom sinnet, kjertelsystemet og nervesystemet. Denne kjeden av vaner utvikler vi tidlig i livet. Noen av dem er til hjelp for vårt høyeste mål i livet. Andre er det ikke.

Diđolašvuođa yoga

Olmmoš nuppástuvvá go kundalini yogastallá. Kundalini yoga luondu lea dahkat olbmo diđolažžan, oažžut oidnosii ráddjehusaid alddis. Dat veahkeha olbmo heaitit jurddašeames nu go lea váldán dáhpin jurddašit ja veahkeha olbmo nanusmahttit intuišuvnna, gamu. Okta ulbmil dáinna yogain lea áiddo ealligoahtit eambbo gamu mielde.

Kundalini yoga lea yoga nuppástuhttima dihtii. Kriyat leat yogahárjehusat mat eambbo lasihit energiijja ovdalii go deattuhit ieš guđet hárjehusa fysihka. Hárjehusat rievdadit energiijadási olbmos ja bidjet olbmot vissis energiijadillái, lasihit diđolašvuođa. 

Kriyat nanusmahttet nearvasystema, balanserejit rávssaid, buhtistit vara ja jaskodahttet miela. Vuoigŋan mii adno, lea nu gievra ahte seallá daid gierdduid mat sevnnjodahttet olbmo čiegŋalis diđolašvuođa.

Yogastallat dán vuogi mielde lea mátkkoštit, mátkkoštit iežas gomuvuhtii. Muhtimin lea hui geahpas hárjehallat ja mediteret, nuppi vuoro gis albma geahččalus. 

 

Ego luondu lea ohcat suohttasa ja buorre dili. Galgá danne leat nana dáhttu beassat ego čárvváin luovus, čárvváin mat sevnnodahttet olbmo diđolašvuođa. Olmmoš dárbbaša dán nana dáhttu jus galggaš beassat iežas čiegŋalassii, dan čiehkái mii duođaid leat don. Olmmoš dárbbaša dán dáhttu vai álkit olaha iežas sillui ja nie maiddái ádde mii sielu bargun lea dán máilmmis.

Veahkkin dien rievdadussii, ávžžuhuvvo olmmoš bargat hárjehusaid ja meditašuvnnaid vissis áiggi:

40 beaivvi: Dát veahkeha gálgat daid negatiivalaš dábiid mat hehttejit olbmo ekspanderemis ja nu oažžumis ávkki das maid kriya ja mantra lohppida.

90 beaivvi: Kriya dahje mantra ráhkada ođđa dábiid olbmo diđolašvuhtii ja vuolle-diđolašvuhtii. Dát rievdada olbmo hui čiegŋalasat.

120 beaivvi: Dát cieggada ođđa dábi diđolašvuhtii maid kriya dahje mantra lea nagadan ráhkadit. Kriya dahje mantra positiivalaš váikkuhusat bisánit olbmo psykii agi beaivái.

1000 beaivvi: Dát lea sullii 2 jagi ja 9 mánu. Dát addá olbmui vejolašvuođa oamastit iežat ođđa diđolašvuođa dábiid maid kriya dahje mantra lohppidii. Vaikko makkár geahččalusat dal deaividežžet, de lea dát veahkkin olbmui maŋŋá.

Dáhpi lea dego jogaš olbmo vuolle-diđolašvuođas mii golgá miela, rávssáid ja nearvasystema gaskka. Dát dábit leat ráhkaduvvon jo mánnán. Muhtin dábit leat ávkkálačča olahit olbmo iežas alimussii eallimis, earát gis eai.