fatnasis_edited.jpg

 Online yoga

Deanuleagis sámástit ovddas doallá Davvi Yoga kundaliniyoga sámegillii - vuosáreahkediid cuoŋománu 12. beaivvi rájes gitta miessemánu lohppii. Yoga lea nuvttá oassálastiide. Juohke eahketbodda heivehuvvo olbmuide geat eai leat yogastallan ovdal ja buohkat leat bures boahtimat searvat.

Yoga lea Zooma bokte. Go searvvat, bija kamera johtui, muhto jáddat mikrofuvnna!

Seamma liŋka juohke eahkeda:

Zoom.us

Vuosárggaid 12.4 - 31.5.

tii 18:45 - 20:15 - Sisa beasat 18:30 rájes (norgga áiggit)

Kundaliniyoga fátmmasta buot yogaid. Das leat sihke vanahallamat, vuoigŋan, fysálaš lihkadeamit, vuoiŋŋasteapmi ja meditašuvdna. Mii yogastallat vai nanusmuvvat sihke rumašlaččat ja mielalaččat, nu sáhttá yoga ja meditašuvdna

* buordit nahkáriid

* addit eambbo návccaid

* unnidit stressa & balu

Oahpaheaddji: Berit Nystad

På norsk:

Deanuleagis sámástit er en organisasjon som jobber for å styrke samisk i Tanadalen. Davvi Yoga er så heldig å kunne holde yoga for dem. Det skjer på mandager fra 12. april til slutten av mai. All instruksjon er på samisk og er gratis for deltakerne.

Yogaen er på Zoom. Ha på kamera under yogaen, men slå av mikrofonen.

Samme lenke hver kveld:

Zoom.us

Mandager 12.4 - 31.5.

kl 18:45 - 20:15. Yogarommet åpnes kl 18:30.

Kundaliniyoga sies å ha alle yogaformer i seg - fra myke og langsomme strekkøvelser til utfordrende fysiske øvelser, pusteøvelser og meditasjon. Denne online yogaen settes sammen for å passe også deg som ikke har gjort yoga før.

 

Vi gør yoga for å styrke oss. Øvelsene og meditasjonene vi gjør kan gi deg

* bedre søvn

* mer energi

* mindre stress & angst

Instruktør er Berit Nystad.