Yogaøvelse under en retreat

 Online yoga sámegillii

På norsk lenger nede

Deanuleagis sámástit ovddas doallá Davvi Yoga kundaliniyoga sámegillii - maŋŋebárggaid. Yoga lea nuvttá. Juohke eahketbodda heivehuvvo olbmuide geat eai leat yogastallan ovdal ja buohkat leat bures boahtimat searvat.

Kundaliniyoga fátmmasta buot yogastallanvugiid. Das leat sihke vanahallamat, vuoigŋan, fysálaš lihkadeamit, vuoiŋŋasteapmi ja meditašuvdna. Mii yogastallat vai nanusmuvvat sihke rumašlaččat ja mielalaččat. Nu sáhttá yoga ja meditašuvdna

* buordit nahkáriid

* addit eambbo návccaid ja movtta

* unnidit stressa & balu

Yoga lea Zooma bokte. Go searvvat, bija kamera johtui, muhto jáddat mikrofuvnna!

Seamma liŋka juohke eahkeda: Zoom.us

Maŋŋebárggaid 24.8 - 19.10.

tii 18:30 - 20:00 - Sisa beasat 18:20 rájes (norgga áiggit)

Oahpaheaddji: Berit Nystad

På norsk:

Deanuleagis sámástit er en organisasjon som jobber for å styrke samisk i Tanadalen. Davvi Yoga er så heldig å kunne holde yoga for dem. Det skjer på tirsdager. All instruksjon er på samisk og er gratis, så nå har du mulighet til å gjøre yoga mens du hører og lærer samisk.

Kundaliniyoga sies å ha alle yogaformer i seg - fra myke og langsomme strekkøvelser til utfordrende fysiske øvelser, pusteøvelser, hvile og meditasjon. Denne online yogaen settes sammen for å passe også deg som ikke har gjort yoga før.

 

Vi gjør yoga for å styrke oss. Øvelsene og meditasjonene vi gjør kan gi deg

* bedre søvn

* mer energi og bedre humør

* mindre stress & angst

Yogaen er på Zoom. Ha på kamera under yogaen, men slå av mikrofonen!

Samme lenke hver kveld: Zoom.us

Tirsdager 24.8.- 19.10.

kl 18:30 - 20:00. Yogarommet åpnes kl 18:20.

Instruktør er Berit Nystad.