top of page

Hva er Sat Nam Rasayan?

Sat Nam Rasayan betyr "dyp avslapning i den sanne identitet" Det er en eldgammel form for healing i ren meditativ  sammensmeltning med det Guddommelige. Når man går inn i en tilstand av Sat Nam Rasayan, går man inn i en tilstand av ren overgivelse, blir ingenting, og jobber i en tilstand av shuniya.

 

"Shuniya means zero. The moment you become zero, then all powers will prevail through you." ~ Yogi Bhajan

 

I Sat Nam Rasayan, blir sinnet til den praktiserende transcendental og i den ekspanderte tilstanden av bevisstheten, kan healingen skje.

Healing kan skje i en setting mellom healer og klient, mellom lærer og en gruppe elever, eller i en selv under den daglige yogaen.

Sat Nam Rasayan arbeider på det subtile planet gjennom det projiserte meditative sinnet. Det gir healeren mulighet til å balansere de fem elementene (jord, vann, ild, luft og eter) og den praniske kroppen. Prosessen består i å være i en nøytral, kontemplativ tilstand av bevissthet, være oppmerksom på alt - alle følelser - og så la motstand bli forandret og/eller gi slipp mens man fortsetter å være i tilstanden av klarhet. Motstand kan være distraksjoner, følelser, forestilinger, forutinntatthet, avgrensninger og begrensninger.

Mii lea Sat Nam Rasayan?

Sat Nam Rasayan oaivvilda "čiekŋalis vuoiŋŋasteapmi duohta Namas". Dát lea dološ guvláruššan vuohki mas meditatiivalaččat šattat oktan Bassi fámuin. Go leat Sat Nam Rasayan gomás, de luoittát buot, šattat duššin ja manat shuniyai. Du mielladilli šaddá transcendentalaš ja áddejumi stuorisvuođas sáhttá healejuvvot.

Dát healen sáhttá dáhpáhuvvat jogo guovtti olbmo gaskka - healára ja klientta, oahpaheaddji ja oahppiid gaskka, dahje iežainat iežat beaivválaš yogas.

Sat Nam Rasayan doaibmá projiserejuvvon meditatiivvalaš miela bokte. Dat diktá healára balanseret olbmo vihtta elemeantta (eatnama, čázi, dola, áimmu ja ethera) ja pranálaš rupmaša. Olmmoš ferte leat neutrála, kontemplatiiva diehtomielalašvuođas, fihttet buot - buot dovdduid - ja de diktit hehttehusaid nuppástuvvat ja/dahje luoitit daid dan botta go doalaha čiekŋalis áddejumi. Hehttehusat sáhttet leat juoga mii vuorjá, ieš guđet lágan dovddut, ovdagihtii dubmen, buot lágan dilit, ráját ja cakkit.

 

bottom of page