top of page

Lærer å gonge - oahppamin gonget


Da var jeg igang, og det føles riktig. Jeg har begynt på gongkurs. Har alltid vært tiltrukket av vibrasjonene fra denne urlyden, de få gangene jeg har opplevd å få slappe av eller meditere til lyden av gong.

Derfor skaffet jeg meg gong for noen år siden, en stor en, uten at jeg kunne bruke den slik den bør brukes.

De lean álgán, ja orun dego ruoktot livččen boahtán. Lean álgán gongakursii. Mun lean álo leamaš gesson gongavibrašuvnnaide, daid heviid go lean beassan vuoiŋŋastit dahje mediteret dán jitnii mii lea álgu buot jienaide - vuosttas, eami jietna. Danne háhken alccesan gonga duo muhtin jagiid áigi, vaikko in máhttán dainna meannudit nu mo galgá.

Tilbake i "moderhuset" hvor jeg tok min level 1, på Norrlands kundaliniyoga center i Umeå, med nye yogamedelver og nye lærere.

Ruovttoluotta doppe gos válden level 1 oahpu. Dán vuoru ođđa kursaoappáiguin ja oahpaheaddjiiguin.

Vi er heldige som får lære av de beste, som av Ada Stefanie Namani Devinderjit fra Hamburg. Hun har gått i lære hos Nanak Dev som igjen lærte gongens mysterier direkte av Yogi Bhajan.

Lihkoš min geat beassat oahppat daid čeahpimusain, nu go Adas, Duiskkas eret. Son lea oahppan gonget Nanak Devas gii lei Yogi Bhajana oahppi.

Læringskurven er som oftest bratt, så også her. Nå er det en mer ydmyk meg som nærmer meg denne urlyden. Den største læringen skjer hjemme på egenhånd. Det er også den største utfordringen - å øve, å meditere, å jobbe med seg selv. Uten det vil man ikke være i stand til å bære sine yogaelever, verken under avslapningen eller under gongmeditasjonen. Gongmeditasjon har vi ikke begynt å øve på ennå.

Lossat lea oahppat, nu maiddái dás. Dál lahkanan dán eamijiena eambbo vuollegašvuođain. Eanemusat oahppá ieš okto. Ja dát lea maid losimus - ieš okto hárjehallat, mediteret jus dan gilleš, bargat iežainis. Jus dan ii bargga, na de ii leat vejolaš dovdat mo yogastallit vedjet go vuoiŋŋastit gongajitnii dahje mediterejit gongii. Gongameditašuvnna eat leat vel hárjehallagoahtán.

Øver på pentra. Pentra hjelper en til å bli sentrert i punktet mellom høyre og venstre hjernehalvdel - hjelper en til å være nøytral og tilstede.

Hárjehallamin pentra mii veahkeha olbmo leat gasku gurot ja olgeš vuoiŋŋašosiid - veahkeha leat neutrála, leat das ja dalle.

Fem intense helger i lag med teori, øvinger, yoga og meditasjon - det binder folk i hop. En helg allerede unnagjort. Den siste neste høst en gang.

Vihtta basi ovttas, girjjálaš oahpuin, yogain ja meditašuvnnain, olmmoš geargá oahpásmuvvat - muhtimiiguin eambbo go earáiguin. Njelljii vel ovttas, geargat boahtte skábma.

bottom of page