top of page

Ble en nybegynner - easkkaálgi fas


Jeg ble med på en yogahelg i ashtanga yoga, og ble med ett en novise - jeg som har levd med yoga i snart tretti år. Det er fortsatt kundalini yoga for meg, men det å gjøre andre yogaformer gjør deg mer bevisst.

Ashtanga yoga fokuserer mye på øvelsene, at man gjør dem noenlunde riktig. Det repeteres og repeteres. Til å begynne med var det forstyrrende at yogainstruktøren kom og rettet på meg - fysisk tok tak i meg, strekte armene ut, bøyde skuldrene utover, trykte baken inn slik at halebeinet kom i riktig posisjon og ryggen ble rett.

Jeg lærte mye disse timene med Frank Kappas, Gunvor Guttorm og ashtanga yoga gjengen i Kautokeino. Jeg ble mer oppmerksom. Oppmerksom på hva jeg gjør - hvordan jeg gjør det. Oppmerksom på hvordan jeg som yogalærer kan hjelpe mine yogaelever inn i øvelsene i kundalini yoga. Det har også ført til at jeg igjen har tatt fram boka "Divine Alignment" med Guru Prem Singh Khalsa. Her beskrives det hvordan man går inn i øvelsene og hvordan man gjør dem. Kundalini yoga er veldig oppmerksom på at man ikke skal presse seg inn i øvelsene, men bruke pusten til hjelp. Som Yogi Bhajan sa det - Bare det å lene seg i riktig retning har en effekt.

Men det er ashtanga yoga også, i hvert fall Kappas som instruerte i Kautokeino. Etter å ha instruert og sett på oss i en og halv dag, brukte han mot slutten tid på å snakke om gjøre øvelsene lett, slappe av og puste seg inn i dem.

Og hva er så forskjellen mellom ashtanga og kundalini yoga, og er det noe forskjell, spør mange meg? Hver enkel øvelse er det ikke så stor forskjell på, men nå har jeg gjort ashtanga yoga bare i noen timer så det er sikkert mer med denne yogaformen enn det jeg har vært med på. Den store forskjellen er, slik jeg opplever det, at meditasjon har en mye større plass i kundalini yoga enn i ashtanga yoga. Kundalini yoga er mer oppmerksom på hva yoga er - nemlig en måte å forene kropp og sinn på, forene det jordiske med det universelle eller guddommelige. Til dette bruker man blant annet meditasjon. Yogaøvelsene er dermed kun en del av yogaen.

Uansett, jeg kommer til å fortsette å krysse yogagrensene. Det er spennende, det er lærerikt. Det anbefales.

 
 

Kundalini yoga lea ain čiekŋalit váimmustan. Muhto dahká buori geahččalit eará yogavugiid. Dát dahká olbmo eambbo diehtomielalažžan. Ashtanga lea dárkil juohke hárjehusain, ahte dagašii daid oalle riekta. Dahket seammahaga ohppihii aht` ohppihii.

Álggus mun gal muosehuvven go oahpaheaddji bođii njulgedaddat ja čuoggut - loktet gieđaid áibmolii, olggiid máhccut olggosguvlui ii ge sisa guvlui, váruhit bađa ahte ii geaigá vai čielgi bálle njuolgat.

Mun ohppen ollu Frank Kappasis, Gunvor Guttormas ja Guovdageainnu ashtanga joavkkus. Ohppen eambbo čuovvut mielde maid mun barggan, ja mo mun barggan hárjehusaidan. Ja leat vel dárkileabbot mo mun bagadan oahppiidan kundalini yogas. Mun lean maiddái roggan fas "Divine Alignment" girjji maid Guru Prem Singh Khalsa lea čállán. Girjjis muitala son mo lahkana juohke hárjehusa ja mo daid bargá. Kundalini yogas hállat hui ollu das ahte ii galgga bahkkehit ja gággat iežas, muhto atnit vuoigŋama veahkkin lihkastagaide. Nu go Yogi Bhajan dadjá - dušše dan ahte állanit rivttes guvlu, dat maid ábuha.

Muhto dan dahká ashtanga yoga maiddái, aŋkke nu mo Kappas oahpahii. Go lei vuos bagadan ja geahčadan min beannot beaivvi, de anii loahpas áiggi dáguhit ahte hárjehusaid galgá dahkat geahppadit ja vuoigŋama vehkiin bargat daid.

Mii de lea erohusaid kundalini ja ashtanga yogas, jerret ollusat mus, ja lea go erohus? Ieš álddis hárjehusain ii leat stuorra erohus, muhto in mun leat ge go moadde tiimma čuvvon ashtanga yoga, doppe lea sihkkarit ollu maid in dieđe. Stuorámus erohus lea, nu go mun anán, ahte kundalinis lea eambbo meditašuvdna. Kundalini lea eambbo diehtomielalaš das maid yoga mearkkaša - namalassii ovttastahttit - ahte oažži ja siellu gullaba oktii. Ovttastahttit rupmaša ja miela. Ovttastahttit máilmmálačča ja buot veagalačča. Ja dát dahkko earet eará mediteremiin. Yogahárjehusat leat dušše bás oasáš yogas.

Almmatge, mun áiggun ain searvat eará yogaide go dan iežan. Dat lea gelddolaš, das oahppá ollu. Nu ahte, iyengar joavku Kárášjogas, mun boađán ain.

bottom of page