Nanusmahttit ja jaskkodahttit

Yoga for kraft og ro

På norsk lenger nede:

Guovdu Kárášjoh márkana lea vejolaš yogastallat juohke vahkus. Yoga lea vuosár eahkediid. Kundaliniyoga fátmmasta olles olbmo - sihke rupmaša, miela ja sielu. Ieš guđet ge vuoigŋanvugiiguin, litna vanahallamiiguin ja fysálaš lihkademiiguin - jogo asanaid dahje olles kriyaid bokte jaskkodahttit ja nanusmahttit iežamet. Mo rumaš veadjá čuohcá millii, mo miella veadjá, čuohcá gis rupmašii. Danne lea meditašuvdna dehálaš oassi juohke yogastallaneahkedis.

Ále bala das ahte yoga livččii leat váttis dahje lossat dahje it oro sodjamin gosa ge. Juohkehaš bargá dan maid nagada ja vuoiŋŋasta go lea dárbu. Veahážiid mielde dovdagoađát maid buriid yoga dahká.

Čális dieđu nummarii 95 42 95 18 jus hálidat searvat. Yoga lea ovddeš Dnb-visttis mii lea Coop Prix bálddas.

Koronadoaimmat:

  • Doallat mehtera gaskka

  • Basa gieđaid ovdal go boađát yogalatnjii dahje ane giehtaspriitta mii lea lanjas uksaguoras. 

  • Jus orut veahá nurvos, de lea buoremus bissut ruovttus.

På norsk:

På mandager, midt i sentrum av Karasjok, er det ukentlig yoga. Kundaliniyoga ser på mennesket som en helhet hvor kropp, sinn og sjel er nøye bundet sammen. Ved hjelp av forskjellige pusteteknikker, strekk og andre fysiske øvelser - asanaer eller hele kriyaer - jobber vi både med å styrke oss og tilføre kroppen og sinnet ro. Derfor er meditasjonen også en viktig del av yogaøkten. 

Ikke bekymre deg over at du ikke har gjort yoga før eller at du føler deg stiv. Man gjør det man makter, og tar en pause når man trenger det. I tillegg tilpasses styrken og lengden på øvelsene det dere som gruppe ser ut til å klare.

 

For å kunne være med, må du melde deg på. Gjør det på sms til 95 42 95 18. Vi finnes i det tidligere Dnb-bygget vis á vis Coop Prix, inngang gjennom den tidligere kafeen.

Smitteverntiltak:

  • Vi holder en meters  avstand. 

  • Vask hendene før du kommer inn i yogalokalet, enten på toalettet som finnes i nærheten, eller bruk desinfiseringsprit som finnes inne i yogalokalet. 

  • Om du er forkjølet er det best å holde seg hjemme.

Vuosárggaid - mandager

30.08. - 13.12
kl 19:00-20:30
15 x kr 2250

10 x kr 1750
10 % vuoládus skuvlavázziide. 10 % rabatt for skoleelever

NB: Ii leat yoga válgabeaivvi 13.09. Ikke yoga på valgdagen 13.09.

Oahpaheaddji/instruktør Berit Nystad

Bures boahtin!  Hjertelig velkommen!

Fitnodatgeaidnu 35, Kárášjohka - Karasjok

Máksin - betaling:

Buhtes ruhtan, vippsain dahje kontoi 1203.07.30230

Kontant, med vipps eller overføres konto 1203.07.30230

Oktavuohta - kontakt:

95 42 95 18

Mail: berit@davviyoga.no