Vuosárggaid - Mandager
Álgán/ første gang 18.01.2021
kl 19:00-20:30
10 x kr 1500
7 x kr 1225

Drop-in kr 200 

NB: Ii leat yoga 22.2. - Det er ikke yoga mandag 22.2

Dan sadjái lea yoga maŋŋebárgga 6.4.

Istedet blir det yoga tirsdag 6.4.

 

På norsk lenger nede.

Vuosárggaid, guovdu Kárášjoh márkana lea yoga juohke vahkus - ovddeš Dnb-visttis mii lea Coop Prix bálddas. 

 

Jus hálidat searvat, de fertet dieđihit ovdagihtii. Čális dieđu nummarii 95 42 95 18


Kundaliniyoga oahpu mielde leat olbmo fysálaš rumaš, miella ja siellu nannosit čadnon oktii. Danne lea meditašuvdna dehálaš oassi dán yogas. Koronadilis mas leat, de šaddá maiddái dálvvi yogas muhtin vuoigŋanhárjehallan, jogo sierra hárjehussan dahje meditašuvdnan. Vuoigŋamiin lea mis vejolašvuohta nannet iežamet ja maiddái jorgalahttit cieggan hehttehusaid.

Yogahárjehusat - asanasat - válljejuvvojit dađi mielde maid joavku orru dárbbašeamen. Buot dahkko nanunsmahttin dihtii iežamet.

Koronadoaimmat:

 • Drop-in dušše velolaš jus ovdagihtii gulaskuttat. Čális nummarii 95 42 95 18. Diehtu gávdno maid Davvi Yoga facebook siiddus, @davviyoga.

 • Doallat stuorát gaskka. Čáhket ovcci oasseváldi háválassii.

 • Basa gieđaid ovdal go boađát yogalatnjii. Toaleahtta lea yogalanja bálddas.

 • Juohkehažžii lea sierra stoallu-heaŋggastat gosa nuolat biktasiid.

 • Jus orut veajuheapmi dahje nurvus, de lea buoremus bissut ruovttus.

 • Yogiteadja ii guossohuvvo maŋŋá yogastallama.

På norsk:

På mandager, midt i sentrum av Karasjok, er det ukentlig yoga i det tidligere Dnb-bygget vis á vis Coop Prix, inngang gjennom den tidligere kafeen.

 

For å kunne være med, må du melde deg på. Gjør det på sms til 95 42 95 18. 

 

I kundaliniyoga ser vi på mennesket som en helhet, hvor kropp, sinn og sjel er nøye bundet sammen. Derfor er meditasjonen en viktig del av yogaøkten. Med koronapandemien over oss, vil hver yogakveld ineholde en pusteøvelse, enten som en egen øvelse, eller som en meditasjon. Pusten er et viktig redskap til å styrke oss på og skape forandring.

Yogaøvelsene og kriyaene vi gjør, velges ut i fra gruppens forutsetninger, med det for øye å styrke ogss fysisk og mentalt.

Smitteverntiltak:

 • Drop-in er kun mulig ved forespørsel. Ta kontakt på sms til 95 42 95 18 for å høre om det er ledig plass. Info om ledige plasser legges også ut på Davvi Yogas facebook side, @davviyoga.

 • Vi holder større avstand. Det er plass til ni deltakere pr gang.

 • Vask hendene før du kommer inn i yogalokalet. Toalett finnes ved siden av lokalet.

 • Det er en stol til hver deltaker hvor du kan legge fra deg yttertøyet.

 • Om du føler deg pjusk eller er forkjølet  er det best å holde seg hjemme.

 • Den lille seansen med yogite etter yogaøkten utgår.

Bures boahtin!  Hjertelig velkommen!

Yogalokalet - Yogalatnja

Fitnodatgeaidnu 35, Kárášjohka - Karasjok, inngang gjennom tidligere Kjells kafe. Sisa boađát ovddeš Kjelle kafeá čađa.

Betaling - máksin

Kontant, med vipps eller overføres konto 1203.07.30230

Buhtes ruhtan, vippsa bokte dahje kontoi 1203.07.30230

Kontakt - Gulahala

Ring Berit eller skriv sms: 95 42 95 18

Čuojahastte Birehii dahje čális dieđu: 95 42 95 18

Mail: berit@davviyoga.no