top of page
IMG_1337_edited.jpg

Yin yoga

guhkes ja meditatiivvalaš lihkastagat

På norsk lenger nede

Yin yoga dáhttu olahit rupmaša čiekŋalassii, nu go cuoccaide, suonaide, njuorgáide, lađđasiidda ja dávttiide. Yin yoga lea sivvadat go ollu eará yogat. Danne go bisut lihkastagas guhkkit áiggi go ollu eará yogain, de veahkeha yin yoga vanahallat ja guhkkidit namahuvvon cuoccaid ja suonaid, seammás go vuoigŋama bokte oahpaha bissut ja dohkkehit unohisvuođa mii boahtá lihkastagas dahje vanahallamis.

Vuoigŋan doalvu olbmo meditatiivvalaš dillái mii jaskkodahttá miela ja njeaidá stressa.

Govahala fascia dego issorasat joaibmašuvvan láđđin dehkiid ja dávttiid birra. Go dát cuoccat eai šatta lihkadit, de eai vana nu mo galggašedje ja de stirdot ja bávččastišgohtet.

Leaves cuoccat ja lihkadahkes lađđasat, dahket olbmo soddjileabbon mii lea áiddo dat man ovdii yin yoga bargá ge. Danne go fascia dárbbaša unnimusat 120 sekundda bistevaš vanahallama jus das galggaš leat makkár ge ávki, de lea yin yoga okta dain eanemus effektiiva vugiin sojahit iežas ja beassat eret jariin ja čuolmmain.

Yin yogastalli geahččala olahit gitta daid siskkimus cuoccaide ja njuorgáide. Danne ollu lihkastagat barget rumašosiiguin mas leat lađđasat, nu go mahká čoarbealnorrasiiguin, gátnasiin ja čilggiin.

Yin yoga lihkastat ja vanahallan sáhttá bistit golmma gitta guđa minuktii, vel gitta 20 minuvtta rádjai ge. Dát yoga lea erenoamáš vuogas daidda geat leat skáidnašuvvan man nu láhkai dahje geain leat orru bákčasat.

 

 

Yin yoga

lange og meditative stillinger

 

Mens mange yogaformer fokuserer på muskler, jobber yin yoga med det dype bindevevet, så som fascia, sener, ledd og bein. Den er langsommere og mer meditativ enn mange andre yogaformer og gir deg mulighet til å vende deg innover, både inn til sinnet og de fysiske opplevelsene i kroppen. Fordi du holder stillingene lenge så hjelper yin yoga deg til å strekke ut og forlenge bindevevet som sjeldent brukes.

Målet er ikke å bevege stillingene fritt - stillingene kan holdes fra tre til seks minutter, eller til og med opp til 20 minutter av gangen. Denne yogaformen passer derfor godt hvis man har skadet seg, eller har kroniske smerter. En yin utøver jobber med å komme inn til det dype bindevevet, og mange av stillingene har fokus på områder som omfatter ledd, så som hoftene, korsbeinet og ryggen, bare for å nevne noen.

Tenk deg fascia som et rynkete tøystykke rundt muskler og bein. Når dette bindevevet blir lite brukt, blir det mindre tøyelig og kan føre til smerter og stivhet.

En elastisk fascia og bevegelige ledd fører til bedre fleksibilitet. Fordi fascia trenger minst 120 sekunder av vedvarende strekking for at det skal ha en effekt på dens elastisitet, er yin yoga en av de mest effektive måter å bedre ens fleksibilitet på og løse opp spenninger med.

bottom of page