top of page
IMG_7482 3_edited.jpg

 

Dálkkodeaddji goŋŋašuoŋat - Helende gongvibrasjoner

09.03.24

Vibrašuvnnat mat goŋŋas riegádit, leat erenoamážat. Min jierbmi ii nagat áddet dáid jienaid, ja miella vuollána. Dát vuolláneapmi dahká ahte vuoiŋŋastat lossadit, ja vuojut čiekŋalis siskkáldas jaskatvuhtii.

 

Bures boahtin searvat dása:

 • Jogastallat vuos álggos, dábálaš jogastallan vanahallamiiguin ja eará lihkademiiguin

 • Ja de velledat láhtái, govččat iežat ránuin ja dušše vuoiŋŋastat   

 • Goŋŋa čuodjagoahtá, vuos várrogasat ja de jitnoseabbot. Vibrašuvnnat mat riegádit čuhcet dutnje ja dahket vejolažžan čiekŋalit vuoiŋŋastit

 • Goŋŋačuodjan bistá sullii tiibmabeali

 • De bovdejuvvot ruovttoluotta, musihkain ja lihkademiiguin boađát de fas dása, dán boddii

 • Olles yogaboddu loahpahuvvo teajain ja veahá njálmme guvlui ovdal go leat fas gárvvis mannat iežat árgabeai eallimii

 

NB: Áhpehis nissonat eai sáhte searvat

Beaivi: Lávvardaga 9.3.24

Áigi: 10.00-12.30

Gos: Sami Path, Badjenjárga 36, Kárášjohka - ovddeš bájis

Máksá: kr 350 - Vippse, mávsse buhtes ruhtan dahje kontoi. 

Dieđit: Ovdal duorastaga 7.3.24

Dieđit sms bokte telefuvdnii 95 42 95 18, dahje maila bokte

berit@davviyoga.no. Merke “Goŋŋa 9.3.24”

 

På norsk:

Vibrasjonene gongen lager er spesielle. Hjernen vår kan ikke forutse disse lydene, og sinnet kapitulerer. Denne overgivelsen gjør at man kan gå inn i en dyp, indre stillhet. Vibrasjonene når hele kroppen, alle cellene. 

 

Velkommen til å bli med på dette:

 • Først gjør vi yoga i lag, en vanlig yogaøkt med tøyninger og andre yogaøvelser.

 • Så legger du deg ned, dekker deg til med et pledd, og bare hviler

 • Gongen begynner å spille, først forsiktig, så sterkere. Vibrasjonene som skapes påvirker deg og gir deg mulighet til å gå inn i en dyp hvile.

 • Gongspillet varer i ca en halv time

 • Så inviteres du tilbake, og til rytmen av musikk beveger du deg ut av yogaøkten 

 • Det hele avsluttes med yogite og snacks før du igjen er klar til å møte verden

 

NB: Passer ikke for gravide

 

Dag: Lørdag 9. mars

Tid: 10.00-12.30

Sted: Sami Path, Badjenjárga 36, Kárášjohka, den tidligere smia

Koster: Kr 350, betales med vipps, kontant eller konto

Påmelding: Senest torsdag 7. mars, på sms til 95 42 95 18, eller e-post til berit@davviyoga.no, merk med “gong 9.3.24”

Geahča maiddái - Se også:

Mii lea goŋŋa?

Hva er gong?

© Copyright
bottom of page