top of page
IMG_1896.jpg

 

Goŋŋastallan Kárášjogas  

Vuosárgga 24.4.

Gongmeditasjon i Karasjok

 Mandag 24.4.

 

På norsk lenger nede:

Goŋŋa lea gievrramus čuojanas mii adno yogas. Šuokŋa mii riegáda goŋŋameditašuvnna čuojahallamis dávista olbmo siskimužžii ja sáhttá gálgat sihke rumašlaš ja silolaš čuolmmaid.

Dán goŋŋastallamis yogastallat vuos ovttas - vuoigŋat ieš guđet ge láhkai, vanahallat ja gievrudahttit iežamet.

 

Ja de velledehpet láhttái litna láhtteránu ala, gokčabehtet iežadet ulloránuin ja vuoiŋŋastehpet. De čuodjagoahtá goŋŋa, vuos várrugasat ja de jitnosabbot, gitta dassái go joavdá white sound muddui. Dát lea jietna mii dahká ahte miella vuollána mii de sáhttá doalvut olbmo čiekŋalis vuoiŋŋasteapmái.

Vaikko it leat yogastallan ovdal, de sáhtát searvat. Yogas aŋkke álo bargá juohkehaš dan maid nagada, muhto hárjehusat ja daid guhkkodagat heivehuvvojit maiddái oasseváldiid dási mielde.

Goŋŋameditašuvdna ii heive áhpehis olbmuide!

 

Beaivi: Vuosárgga 24.04. 

Áigi: tii 18.00-20.30

Báiki: Suomageaidnu 12, ovddeš DSF

Máksá: kr 280 mii mákso vippsain nummarii 95 42 95 18 dahje ruhtan ovdal dahje dalá maŋŋá goŋŋastallama. Sáhttá maid máksit euroin mas supmi dahká kr 280.

Dieđiheapmi: Čális teakstadieđu nummarii +47 95 42 95 18, dahje epoastta:

berit@davviyoga.no

Yogalanjas lea visot maid dárbbašehpet dán eahketboddii, dušše...

Dohppes kohpa mielde. 

Goŋŋastallama jođiha Ovllá-Kirstte Biret, Berit Nystad guhte lea kundalini- ja yin yoga oahpaheaddji ja maiddái goŋŋačuojaheaddji.

 

På norsk:

Gongen er det mest dyptgripende instrumentet som brukes i yoga. Vibrasjonene som bygges opp under en gongmeditasjon kan være dypt forløsende både fysisk og psykisk.

Under en gongmeditasjon gjør vi først yoga i lag - strekker og tøyer og styrker oss. Deretter legger dere dere ned på en myk yogamatte og dekker dere til med et ullpledd. Så begynner gongen å spille, først forsiktig, deretter sterkere helt til lyden kommer opp i white sound - en lyd som kan få sinnet til å kapitulere og gir dere mulighet til å gå inn i en dyp indre stillhet.

Selv om du ikke har gjort yoga før kan du være med på dette. Under yoga gjør man uansett det man klarer, men øvelsene legges også opp etter deltakernes nivå.

Gongmeditasjon passer ikke for gravide!

Dag: Mandag 24. april

Tid: kl 18.00-20.30

Sted: Suomageaidnu 12, tidligere DSF

Pris: kr 280 som betales i forkant eller på stedet med vipps eller kontant. Kan også betale med euro hvor summen tilsvarer kr 280

Påmelding: sms til Berit:+ 47 95 42 95 18 eller på epost:

berit@davviyoga.no

Alt av utstyr finnes i lokalet. Ta med kopp for servering av yogite.

Gongmeditasjonen ledes av Berit Nystad, sertifisert kundalini- og yin yogainstruktør som også har opplæring i gongspill.

Mii lea goŋŋa? - hva er gong?

 

© Copyright
bottom of page