top of page
Davvi Yoga, gong, gongmeditasjon, Karasjok

 

Goŋŋastallan - gongmeditasjon

 

​​

På norsk lenger nede:

Goŋŋa lea gievrramus čuojanas mii adno yogas. Čuokŋa mii riegáda goŋŋameditašuvnna čuojahallamis dávista olbmo siskkimuššii ja sáhttá gálgat sihke rumašlaš ja silolaš čuolmmaid.

Dán goŋŋastallamis jogastallat vuos nu mo láviimet - vuoigŋat ieš guđet ge láhkai, vanahallat ja gievrudahttit iežamet. Ja de velledat láhttái litna láhtteránu ala, govččat iežat ulloránuin ja vuojut dasa vuoiŋŋastit. De čuodjagoahtá goŋŋa, vuos várrugasat ja de jitnosabbot, gitta dassái go joavdá white sound muddui. Dát lea jietna mii dahká ahte miella vuollána mii de sáhttá doalvut olbmo čiekŋalis vuoiŋŋasteapmái.

Ii heive áhpehemiide!

 

Bearjadaga 19.11. tii 18.00-20.30
Sotnabeaivvi 12.12. tii 18.00-20.30

Máksá: kr 250 , 25 € háválassii mii mákso vippsain dahje buhtes ruhtan ovdalaš dahje maŋŋelaš goŋŋastallama.

Text/sms Birehii +47 95 42 95 18

messenger

berit@davviyoga.no

Yogastudio: Fitnodatgeaidnu 35, Coop Prix bálddas, Kárášjogas

Yogalanjas lea visot maid dárbbašat dán eahketboddii.

 

På norsk:

 

Gongen er det mest dyptgripende instrumentet som brukes i yoga. Vibrasjonene som bygges opp under en gongmeditasjon kan være dypt forløsende både fysisk og psykisk.

Under en gongmeditasjon gjør vi først yoga i lag - strekker og tøyer og styrker oss. Deretter legger du deg ned på en myk yogamatte og dekker deg til med et ullpledd. Så begynner gongen å spille, først forsiktig, deretter sterkere helt til lyden kommer opp i white sound - en lyd som kan få sinnet til å kapitulere og gir deg mulighet til å gå inn i en dyp indre stillhet.

Passer ikke for gravide!

Fredag 19. november kl 18.00-20.30
Søndag 12. desember kl 18.00-20.30

Pris: kr 250 eller 25€ pr gang, betales på stedet med vipps eller kontant.

Påmelding

sms til Berit:+ 47 95 42 95 18

messenger

berit@davviyoga.no

Yogastudio: Fitnodatgeaidnu 35, ved siden av Coop Prix, Karasjok

Alt av utstyr finnes i lokalet.


Mii lea goŋŋa? - hva er gong?

© Copyright
bottom of page