top of page
Beaivvaš-yoga.jpg

Yogalávvardat Álttás - heldagsyoga i Alta

På norsk lenger nede:

 

Čoagganednot ávvudit ahte beaivváš lea fas ruovttoluotta. Dása bidjat ovtta lávvardaga mas yogastallat ja mas buot čilgejuvvo iežamet váibmogillii. Nu lea de buot sámegillii, earet mantrat mat adnojit meditašuvnnas. Dát lágideapmi lea ovttasbargu Lávgguin - Álttá sámi giella- ja kulturguovddážiin. 

 

Yogavuogit dán beaivvi leat yin- ja kundaliniyoga.

 

Yinyoga dovdomearka leat vanahallamat mat dollojit jaskadit ja guhkkit áiggi. Suonat leat rašit go deahkit ja dárbbašit guhkebuš vanahallamiid ovdal go váikkuha daidda. Vanahallamat vuoiŋŋastahttet issorasat.

 

Kundaliniyoga lea yoga mii lokte du diđolašvuođa nu ahte don sáhttá leat duođaid don. Kundaliniyoga atná buot vugiid mat leat dábálaččat yogas. Lihkastagat leat dávjá biddjon oktii kriyan, mat leat lihkastagat biddjon oktii vásedin mihttun – nu go ložžet, gievrudit, álššaiduhttit, loktet energiija ja dahkat olbmo eambbo diđolažžan. Kundaliniyogai gullá álo meditašuvdna maiddái.

 

Dán yogastallanlávvardaga váldit atnui ollu osiid mat gullet yogai. Mii mediteret, mii vuoigŋat ieš guđet ge vugiid mielde, doallat ovtta lihkastaga guhkkit áiggi dahje lihkadat vissis vuogi mielde. Lihkastagat ja olles yogastallan heivehuvvo dasa maid yogastallit orrot sáhttimin ja nagadeamen bargat.

 

Vuoiŋŋasteapmi lea dehálaš oassi yogas. Sáhttá leat oanehis vuoiŋŋasteapmi hárjehallamiid maŋŋá ja de vel guhkkit yogastallama loahpas.

 

Dát yoga heive buohkaide, maiddái dutnje gii ovdal it leat yogastallan.

 

Dáhton:    Ođđajagemánu 20.b 2024

Áigi:         10.00-16.00

Gos:         Álttá Siida mánáidgárdi, Nøkkelstien 2, Áltá

Haddi:      kr 950, studeanttaide kr 850. Mákso vippsain dahje kontoi.

                 Mákso ovdagihtii

 

Dieđit:      Ovdal lávvardaga 13.1.24 e-postii: berit@davviyoga.no

dahje sms bokte 95 42 95 18 nummarii.

 

PROGRÁMMA:

Lávvardaga 20.1.24

Tii 10.00-12.00    Bures boahtin

                            Yinyoga -  vanahallamat

Tii 12.00-13.00    Lunša – váldde mielde. Yogiteadja guossohuvvo

Tii 13.00-14.30    Kundaliniyoga

Tii 14.30-15.00    Boddu

Tii 15.00-1600     Kundaliniyoga

                            Goŋŋavuoiŋŋasteapmi-yogastallit vuoiŋŋastit goŋŋašuoŋaide        

                            Loahpaheapmi

 

Váldde mielde:

•    Yogamáhtá

•    Ránu

•    Guottá man alde čohkkát láhtis

•    2 yogaguppola – jus dus leat

•    Yogaboahkána - jus dus lea

•    Lunšša

•    Kohpa

•    Čáhcebohtala

 

Boađe nu ahte geargat álgit 10 áigi.

Bures boahtin, sávvá Biret

På norsk:

La oss ønske solen velkommen tilbake med en hel dag med yoga, samtidig som vi deler opplevelsen av å bli veiledet igjennom øvelsene på hjertespråket. Dette arrangementet er i samarbeid med Lávgu - Alta samiske språksenter.

 

Alt er på samisk, unntatt mantraene som brukes under meditasjonene. Yogaformene er yin- og kundaliniyoga.

 

Yinyoga karakteriseres med stille øvelser som holdes over en lengre periode hvor målet er å strekke senene og ligamentene som vanligvis er vanskelig å komme til. Disse lange øvelsene gir en avslappende og forløsende følelse.

 

Kundaliniyoga er yogaen som vekker din bevissthet slik at du kan være din autentiske deg. Den har alle yogaens elementer i seg. Øvelsene er ofte satt sammen til en kriya – en serie – hvor målet er å løse opp, styrke, høyne energinivået og øke tilstedeværelsen. Det er alltid meditasjon i en kundaliniyogaøkt.

 

Vi kommer til å bruke mange av yogaens elementer i løpet av lørdagen. Det blir meditasjoner, pusteøvelser - pranayamas, forskjellige yogastillinger - asanas - som enten er dynamiske eller holdes i bestemte posisjoner og vinkler over en viss tid. Lengden på stillingene og øvelsene tilpasses nivået til deltakerne. 

 

Hvile hører til i yogaen. Hvilen kan være korte pauser mellom øvelsene og en lengere en på slutten av økten. 

 

Yogaen passer alle, også deg som ikke har gjort yoga før.

 

Dato:         20. januar 2024

Tid:            10.00-16.00

Sted:         Álttá Siida mánáidgárdi, Nøkkelstien 2, Alta

Pris:          Kr 950, studenter kr 850. Betales med vipps eller til  konto. Betales i forkant.

 

Påmelding:  Innen lørdag 13.1.24 på e-post: berit@davviyoga.no

eller sms til 95 42 95 18.

 

PROGRAM

Lørdag 20.1.24

kl 10.00-12.00    Velkommen

                           Yinyoga - lange uttøyninger 

kl 12.00-13.00    Lunsj – ta med egen. Yogite serveres.

kl 13.00-14.30    Kundalinyoga

kl14.30-15.00     Pause

kl 15.00-16.00    Kundaliniyoga

                           Gonghvile, hvor deltakerne ligger og hviler til lyden av gongen.

                            Avslutning    

 

Ta med:

•    Yogamatte

•    Pledd

•    Pute til å sitte på

•    2 yogaklosser – hvis du har

•    Yogabelte – hvis du har

•    Kopp

•    Lunsj

•    Flaske med vann

 

Kom slik at vi er klare til å begynne kl 10.

Velkommen, ønskes av Berit.

 

bottom of page