top of page
Min yogiske reise 

 

Det begynte da jeg jobbet i Oslo da en høy, lys kvinne kledd i hvitt med et tøystykke tvunnet rundt hodet, en dag kom inn døra på arbeidsplassen min. Jeg klarte ikke å dy meg og lurte på hvorfor i all verden hun gikk kledd slik.

 

Det var første gang jeg fikk høre om kundalini yogaEtter noen uker var jeg med på min første yogatime. Vel, ikke den første, jeg hadde vært på noen hathayoga timer mens jeg gikk på videregående hjemme i Karasjok.

Det var yoga en gang i uka, jeg stilte alltid opp. Vil ikke si at det var forelskelse ved første blikk, men noe var det. Fristed for meg selv - konsentrere meg om øvelsene - få dem til, holde ut, holde ut smerten. Frustrasjon av at øvelsene varte og varte - skal det aldri ta slutt? Og meditasjonene - Ardas Bhaee, Amar Das Guru. Fortsatt blir jeg rørt av å høre melodien vi sang til.

Spiren til noe var sådd. Dypt inne i meg hadde jeg en lengsel etter noe annet, en annen forståelse. Jeg var full av sorg. Men yogaøvelsene, alle meditasjonenetantraen, vennskap som utviklet seg hjalp til med å åpne opp - skrelle av lag etter lag. Og fortsatt er jeg på vei - på min egen yogamatte, som yogalærer, elev, mor, datter, søster, kollega, venn - den største yogaen er livet selv.

“Your heart has not to open to others. Your heart has to open to yourself. Yogi Bhajan

Så flyttet jeg tilbake og begynte å undervise yoga, uten en formell utdannelse. Jeg fulgte Yogi Bhajans anmodning om å lære bort det man selv hadde lært. 

På stuegulvet hjemme holdt jeg mine yogakurs for fire, fem personer. Fulgte instruksjonene i yogaheftene og spilte av de oppkopierte mantraene fra kassettene - idag ville man kalt det for piratkopiering. 

 

Jeg var inne i flowen - leste yogabøker, gjorde min daglige sadhana på to og en halv time før jobb på morgenen, underviste yoga, dro på yogafestival til Frankrike og tantraer rundt omkring i Europa, la bort alkoholen og var blitt vegetarianer. Etter hvert har fisk og noe animalsk føde kommet inn på menyen igjen. 

I en åndelig utvikling som kundaliniyoga er, går man gjennom faser. Én fase er fornektelse. Man finner feil ved systemet, feil ved lærerne, man er for opptatt og har ikke tid til yogaen, er sliten - unnskyldninger for ikke å sette seg ned med seg selv. Sinnet vil ikke gi slipp, vil ikke gi etter.

 

Jeg kom ut av flyten, underviste fortsatt, men var ikke "med".  Hvordan skulle jeg klare å komme inn i mitt indre igjen? Lengselen var der, jeg klarte det bare ikke. Kunne en tur på yogaleir hjelpe, eller en tur til India? Begge deler ble prøvd. Da tok mitt sanne jeg grep og jeg ble syk - utkjørt, nakken og armene sviktet.

 

Jeg hadde jo erfaring av at yoga hjalp. Jeg bladde opp de letteste øvelsene og begynte. Igjen var jeg i gang, med små skritt. 

 

Så grep Sat Nam Kaur inn igjen. Hun som hadde introdusert meg for kundaliniyoga. Vi hadde ikke hatt jevnlig kontakt så hun visste ikke hvordan det stod til med meg i nord. Hun hadde flyttet tilbake til Sverige og hadde videreformidlet navnet mitt til dem som skulle starte opp yogalærerutdannelse i Umeå. Jeg meldte meg på. Alt la seg til rette.

 

En del av utdannelsen er sadhana, din daglige yoga. Å bruke kroppen og sinnet for en dypere innsikt. Denne forpliktelsen har hjulpet meg til å komme på yogasporet igjen.

 

Og nå er jeg utdannet kundaliniyogalærer, level II fra Kundalini Research Institute, gongmeditasjonsspiller og evig takknemlig for alt jeg får lære fra meg.

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mátki álggii go orron Oslos. De muhtin beaivvi čákŋalii sisa mu bargosadjái muhtin čuvgesvarat, guhkes nissonolmmoš, gárvodan vielgadin ja geassan vilges livskku oaivvi birra. In máššan ja imaštallen manne bat nie lea gárvodan.

Dalle vuosttas geardde gullen sáni kundalini yoga. Moatti vahku maŋŋá serven vuosttas geardde yogai. Na, ii hal áiddo vuosttas geardde gal, go dalle joatkkaskuvlla váccedettiin ledjen mielde moatti hathayoga tiimmas Kárášjogas.

Dalle máddin lei oktii vahkkui yoga, ja mun ledjen álo das. In mun dal dakkaviđe lean nu gesson dasa, muhto juoidá dat lei. Áigi goas bessen leat iežainan - vanahallat, bonjohallat - nagadit lihkastagaid, gierddahallat, gierdat daid bákčasiid. Dovdat suhttu mii badjánii go eat goassážiid ge geargan - ii got vel noga? Ja meditašuvnnat - Ardas Bhaee Amar Das Guru. Mun otná dan beaivvi njuorrasan go gulan šuoŋa masa lávlluimet dien meditašuvnna.

Urbi lei rahpasan. Áibbašin eará áddejupmái. Ledjen morrašis. De dat hárjehusat, buot dat ollu meditašuvnnat, tantra, ustitvuohta mii riegádii veahkehedje mu doabbánit. Ja ain doabbánan - yogastaladettiin okto, oahpaheaddjin, eará yogastalliiguin ovttas, eadnin, nieidan, oabbán, bargoustibin, skibirin - stuorámus yoga lea eallin ieš.

Dál ledjen fas ruoktot fárren ja álgen oahpahit yoga, vaikko in lean ge makkár oahpuid vázzán. Mun čuovvolin Yogi Bhajana ávžžuhusa oahpahišgoahtit dan maid ieš lea oahppan.

Ja ruovttus, stohpoláhtis čoagganedje njealjis, viđas yogastallat. Mun čuvvon yogagirjjážiid bagadusaid ja čuojahin meditašuvnnaid maid leimmet kopieren nuppi kasseahtas nubbái - lobiheamet, logašedje otne.

Dál mun gal ledjen yogagába. Lohken ollu, bargen beal goalmmát tiibmasaš sadhana, iežan beaivásaš yoga, ovdal go bargui mannen, oahpahin yoga, mannen yogafestiválii Frankriikii geassit, johten miehtá Eurohpa tantraid mielde, heiten juhkamis alkohola ja ledjen šaddan šaddoborrin. Veahážiid meilde lea šaddoborramii lasihuvvon sihke guolli ja manni.

Vuoiŋŋalaš ovdaneapmi maid kundaliniyoga dagaha, manná cehkiid mielde. Okta ceahkki lea biehttaleapmi. Olmmoš gávdná sivaid ja headjuvuođaid mat nannejit iežas biehtadeami, ii asttastuva yogastallat, lea váiban, oahpaheaddjit leat ártidat - dušše danne amas dárbbašit gávnnadit iežainis. Ego ii dáhtto luoitit, ii dáhtto earáhuvvat.

"Just at that moment when you surrender, that's the only moment you excel, you resurrect." -© Yogi Bhajan 

In suillodan šat miehterávdnái. Ain oahpahin, muhto "ieš" ledjen báhcán. Mo galgen beassat fas iežan čiekŋalassii? Áibbašin dohko, muhto in veadján. Mo jus finadan yogaleairras fas, naba son Indias? Dahken goappašiid. De diđii siellu, ja mun buohccájin - gievdan, niski ja oalggit eai gierdan šat. 

 

Dihten ahte yoga ávkkuhivččii. Gávdnen daid álkkimus yogahárjehusaid, daid maid gierddai bargat. Dál ledjen fas veahá jođus.

 

De bođii oktii vel Sat Nam Kaur veahkkin, son gii mu oahpásmuhtii kundaliniyogai. Moai ean lean gulahallan guhkes áigái. Son lei fárren ruovttoluotta Ruŧŧii ii ge diehtán mo mus davvin manai. Almmatge,  son lei addán mu nama sudnuide geat leigga álggaheamen yogaoahpaheaddjioahpu Upmis Ruoŧas. Mun dieđihin ohppui. Ja buot manai sadjái.

 

Oassi oahpaheaddjioahpus lea beaivválaš yogastallan. Lihkademiid ja miela stivrejumi bokte olahit čiekŋalat diđolašvuhtii. Dát lea veahkehan mu fas yogabálgá ala.

Dál lean kundaliniyogaoahpaheaddji 2. dásis, Kundalini Research Institute bokte oahppan ja goŋŋačuojaheaddji. Ja agálaččat giitevaš go beasan didjiide oahpahit.

 

- Sat Nam - 

Mu yogalaš mátki

Utdannelsen min 

KRI utdannet kundalini yogalærer, nivå 1 & 2 

 

Instruktør i "yoga mot stress og utbrenthet"

Barneyoga 

Sat Nam Rasayan, level I. Ennå ikke sertifisert.

Gongspiller, level 1

KRI oahpahuvvon 1. & 2. dási kundalini yogaoahpaheaddji 

Oahpaheaddji "yoga stressa ja váibama vuostá"

Yoga mánaide

Sat Nam Rasayan, level I. In leat sertifiserejuvvon vel

Goŋŋačuojaheaddji, level 1

Mu oahppu

bottom of page