Buddhas speilbilde i gongen hos Davvi Yoga

 

Goŋŋastallan - gongmeditasjon

Bearjadaga 22.10 ja 19.11 ja sotnabeaivvi 12.12 lea yoga goŋŋačuojahemiin Kárášjogas. Goŋŋa čuokŋa dávista olbmo siskkimužžii ja sáhttá gálgat sihke rumašlaš ja psykálaš čuolmmaid. Dieđut dáppe.

På fredag 22.10 og 19.11 og søndag 12.12 blir det yoga og gongmeditasjon i Karasjok. Vibrasjonene som bygges opp under en gongmeditasjon kan være dypt forløsende både fysisk og psykisk. Mer info.

Čavčča yoga - yoga i høst

 

Vuosárggaid lea yoga Kárášjogas. Hárjehusaid ja meditašuvnna bokte nanusmahttit ja jaskkodahttit iežamet. Dáppe gávnnat eambbo dieđuid. Drop-in kr 200.

Yoga på mandager i Karasjok. Ved hjelp av yogaøvelser og meditasjon tilfører vi kraft og ro til kropp og sinn. Her finner du mer informasjon. Drop-in kr 200

Yoga neahta bokte

Maŋŋebárggaid lea yoga neahta bokte. Buot sámegillii. Yoga lea Deanuleagis sámástit namas ja lea danne nuvttá. Eambbo dieđut leat dáppe. Njuolgga yogalatnjii beasat dás: zoom.us

På tirsdager er det yoga på nett på samisk. Tilbudet er gratis. Davvi Yoga gjør dette for Deanuleagis sámástit, som jobber for styrking av samisk språk i Tanadalen. Mer informasjon finner du  her.  Lenke til yogarommet: zoom.us